Vážení zákazníci,

na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, účinnej od 25. 11. 2021, upravujeme režim na našej predajne.

Výdajné miesto

  • Predajňa slúži len na účeli výdajného miesta vopred objednaného tovaru
  • Na objednanie tovaru využite naše tel. č.: 052/458 15 55, alebo email: predajna@kraf.sk
  • Pri vyzdvihnutí objednávky vstup možný len do priestorov na to určených a s prekrytými hornými dýchacími cestami

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Automatická olepovacia linka s plnou automatizáciou prestavenia" pre projekt s názvom: „Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti KRaF, s.r.o." v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21. 

1. Vyzva na predkladanie ponuk

2. Príloha č. 1 - Technicka specifikacia

3. Príloha č. 2 Suhlas so sprac os udajov

4. Príloha č. 3 Kúpna zmluva 

5. Príloha č. 6 Záznam z prieskumu trhu

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti KRaF, s.r.o. – LC1" pre projekt s názvom: „Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti KRaF, s.r.o." v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

1. Vyzva na predkladanie ponuk

2. Príloha č. 1 - Technicka specifikacia

3. Príloha č. 2 Suhlas so sprac os udajov

4. Príloha č. 3 Kúpna zmluva 

5. Príloha č. 6 Záznam z prieskumu trhu