Vážení zákazníci,

na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, účinnej od 25. 11. 2021, upravujeme režim na našej predajne.

Výdajné miesto

  • Predajňa slúži len na účeli výdajného miesta vopred objednaného tovaru
  • Na objednanie tovaru využite naše tel. č.: 052/458 15 55, alebo email: predajna@kraf.sk
  • Pri vyzdvihnutí objednávky vstup možný len do priestorov na to určených a s prekrytými hornými dýchacími cestami

 

 

Eurohranoly

Technické parametre:

Drevina
 
smrek

Charakteristika
 
trojvrstvový, lepený z 3 lamiel hrúbky 24 mm - zrezané hrany
vo fixných dĺžkach od 500 mm do 3 000 mm
alebo ako cinkovaný v dĺžke 6 000 mm
 

Rozmery
 
72 mm x 86 mm
72 mm x 115 mm
72 mm x 145 mm

Vlhkosť
 
12 % +2, -3 %
max. rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %

Lepenie
 
lepidlo na báze PVAc
D - 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)

Textúra
 
lamela A - radiálne rezivo
lamela B - poloradiálne a plotangenciálne rezivo
lamela C - radiálne - poloradiálne rezivo

Cinky
 
v lamelách A a C je prípustná dĺžka 300+ mm
v stredovej lamele B je 200+ mm

Letokruhy
 
max. kolmý odstup 6 mm
pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5
( neplatí pre lamelu B)

Lepené spoje
 
nepripúšťajú sa nezlepené spoje
lepná škára do 0,1 mm
pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve