Import Pro100

 • ak pracujete s programom Pro100, je možné naimportovať kompletný projekt do našej aplikácie cez CSV súbor vyexportovaný z Pro100
 • keďže ale Pro100 v súčasnej verzii neumožňuje definovať konkrétny typ hrany, je potrebné pri importe vybrať aký typ hrany bude použitý pre všetky dielce
 • v krokoch nižšie ukážeme aj spôsob ako nastaviť iný typ ABS hrany pre jednotlivé dielce, prípadne aj jednotlivé strany dielca.
 • do objednávky sa budú prenášať aj názvy jednotlivých dielcov, prípadne aj názvy skriniek

 

Import do aplikácie

 • ​v dolnej časti hlavičky, kde sa vypĺňajú Vaše údaje stačí kliknúť na políčko Import z Pro100
 • následne len vyberiete vyexportovaný CSV súbor z Pro100 a zvolíte typ hrany, ktorý sa použije pre všetkyc dielce a stlačíte pokračovať

 

 • Pro100 momentálne nevie exportovať iba konkrétny materiál, ale stále vyexportuje všetky materiály
 • preto objednávkový systém v ďalšom kroku zobrazí výzvu na výber materiálu ktorý chcete importovať
 • po zvolení materiálu, ktorý chcete naimportovať, stlačte Pokračovať

 

 • ak sa vo vypĺňanej objednávke nevyskytla žiadna chyba, sýstém Vás automaticky presmeruje na stránku so sumárom objednávky
 • import vypĺňa iba údaje o dielcoch a objednávku automaticky neodosiela, takže v každom okamihu viete objednávku upraviť, doplniť či zmeniť rovnako, ako keby ste objednávku vypĺňali ručne.

 

 

Ako vytvoriť súbor na importovanie

​ 

 • ​v ďalšom okne už len vyberiete kam sa má exportovaný súbor uložiť, zadáte jeho názov a skontrolujte, či sa exportuje ako CSV súbor a povrdíte tlačítkom Uložiť
 • exportovaný súbor už potom len stačí naimportovať do objednávky podľa postupu vyššie.

 

 

 

Samotné nastavenia v PRO100

 • ​pri vytvarani celych skriniek je možné si každú celú skrinku pomenovať (napr. A1, spodna dolna, 1, 2.. atď.)
 • taktiež si môžete pomenovať aj jednolivé dielce skrinky (napr. strop, dno, bok ... atď.)
 • následne je možné tieto údaje vyexportovať ako názov dielca v tvare "Názov skrinky.Názov dielca" a to zašrtnutím "Zobraziť název nejvyšší skupiny"
 • údaj "Zobrazit cestu k souborum s materialy" je lepšie mať vypnutý, aby sa importovali iba názvy dekorov

 

 

Ako nastaviť typ ABS hrán

 • ​v súčasnosti program Pro100 neumožňuje zvoliť typ hrany na jednotlivé strany dielca, iba údaj o tom či bude, alebo nebude ABS hrana použitá
 • pri importe do nášho objednávkového systému, však je možné zvoliť typ hrany, ktorý sa použije na všetky importované dielce

 

 • ​náš objednávkovy systém ale ponúka možnosť ako toto obmedzenie obísť a s pomerne malým úsilím si nastaviť vlastné dielce tak, aby boli naimportované správne typy hrán, dokonca aj na konkrétnych stranách dielca
 • jedinou podmienok je doplniť do názvu dielca údaj v tvare [hrana:hodnota]
 • po naimportovaní systém dané údaje z názvu dielca odstráni a prečistí ho.

 

aktuálne je možné zadávať tieto parametre:

 • [abs:05] - všetky hrany na dielci ohraniť ABS 22/0,5
 • [abs:2] - všetky hrany na dielci ohraniť ABS 22/2

 • [abs_d:05] - dolnú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
 • [abs_d:2] - dolnú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

 • [abs_h:05] - hornú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
 • [abs_h:2] - hornú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

 • [abs_p:05] - pravú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
 • [abs_p:2] - pravú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

 • [abs_l:05] - ľavú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
 • [abs_l:2] - ľavú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

Parametre je možné pridávať viac a spolu kombinovať, napr. [abs:05][abs_d:2][abs_l:2] - čiže pri importe ak sa nájde údaj o ohranení strán dielca, tak sa na všetky použije ABS 22/0,5, no pre dolnú a ľavú stranu sa použije ABS 22/2